Вижте част от сертификатите за завършени обучения и специализации в сферата на дигиталния маркетинг на Николай Кръстев и екипа на NT Websites.

Google Digital Sales Exam certificate
Google Digital Sales Exam certificate

Google Mobile Sites Certification
Google Mobile Sites Certification

Google AdWords Video Certificate
Google AdWords Video Certificate

Google AdWords Shopping Certificate
Google AdWords Shopping Certificate

Google AdWords Mobile Certificate
Google AdWords Mobile Certificate

Google AdWords Search Certificate
Google AdWords Search Certificate

Google AdWords Display Certificate
Google AdWords Display Certificate

Goоgle AdWords Certificate
Goоgle AdWords Certificate

Google Analytics for Beginners Certificate
Google Analytics for Beginners Certificate

Advanced Google Analytics certificate
Advanced Google Analytics certificate

Ecommerce Analytics - From Data to Decisions certificate
Ecommerce Analytics - From Data to Decisions certificate

Google Tag Manager Fundamentals certificate
Google Tag Manager Fundamentals certificate

Goоgle Analitycs Certificate
Goоgle Analitycs Certificate

Google Analytics Premium Certificate
Google Analytics Premium Certificate

DoubleClick Search Fundamentals Certificate
DoubleClick Search Fundamentals Certificate

DoubleClick Rich Media Fundamentals Certificate
DoubleClick Rich Media Fundamentals Certificate

Online Marketing Fundamentals Certificate
Online Marketing Fundamentals Certificate

Google Digital Garage Certificate
Google Digital Garage Certificate

Power Searching With Google Certificate
Power Searching With Google Certificate

Google Map Maker Certificate
Google Map Maker Certificate

BingAds Accredited Professional Certificate
BingAds Accredited Professional Certificate

Facebook Studio Edge Certificate
Facebook Studio Edge Certificate

Facebook and Instagram Marketing Partners certificate
Facebook and Instagram Marketing Partners certificate

Brand Safety Across the Facebook Family of Apps and Services certificate
Brand Safety Across the Facebook Family of Apps and Services certificate

Facebook and Instagram certificate
Facebook Blueprint - Facebook and Instagram Certificate

Facebook Blueprint - Ads Manager Certificate
Facebook Blueprint - Ads Manager Certificate

Facebook Blueprint - Brand Best Practices Certificate
Facebook Blueprint - Brand Best Practices Certificate

Clicks to website certificate
Facebook Blueprint - Clicks to Website Certificate

Hubspot Inbound Marketing Certificate
Hubspot Inbound Marketing Certificate

Vbout Digital Marketing Expert certificate
Vbout Digital Marketing Expert certificate

 

Google AdWords Best Practices Certificate
Google AdWords Best Practices Certificate

YouTube - Making Money With YouTube Certificate
YouTube - Making Money With YouTube Certificate

YouTube - Measuring Your Success With Analytics Certificate
YouTube - Measuring Your Success With Analytics Certificate

YouTube - Building Your Channel's Brand Certificate
YouTube - Building Your Channel's Brand Certificate

360-degree Video And Virtual Reality On YouTube Certificate
360-degree Video And Virtual Reality On YouTube Certificate

YouTube - Growing Your Audience Certificate
YouTube - Growing Your Audience Certificate

SoftUni - Digital Marketing And SEO Certificate
SoftUni - Digital Marketing And SEO Certificate

User Expeience (UX) For The Web Certificate
User Expeience (UX) For The Web Certificate

Marketing in the 21st Century Certificate
Marketing in the 21st Century Certificate

Pay Per Click Conference Certificate
Pay Per Click Conference Certificate

SEO Course By SEOM Certificate
SEO Course By SEOM Certificate

SEO conference 2014 Certificate
SEO Conference 2014 Certificate

SEO conference 2013 Certificate
SEO conference 2013 Certificate

Google Hummingbird Update Certificate
Google Hummingbird Update Certificate

MOZ - SEO Training Certificate
MOZ - SEO Training Certificate

Udemi - AdWords Essential Tips Certificate
Udemi - AdWords Essential Tips Certificate

Eventbrite’s Event Marketing Course Certificate
Eventbrite’s Event Marketing Course Certificate

Email Marketing Conference Certificate
Email Marketing Conference Certificate

Code.org - The Hour Of Code Certificate
Code.org - The Hour Of Code Certificate

WordPress Setup Certificate
WordPress Setup Certificate

 

Sololearn Digital Marketing Certificate
Sololearn Digital Marketing Certificate

Sololearn - HTML Fundamentals Certificate
Sololearn - HTML Fundamentals Certificate

Обадете ни се
Поръчайте уеб сайт сега и вземете хостинг и домейн за една година с 10% отстъпка.