Присъствахме на семинара „GDPR в детайли“

Семинар „GDPR в детайли“

С колеги от NT Websites, измежду които и нашият управител, г-н Николай Кръстев присъствахме на семинара „GDPR в детайли“, на който специалисти в правото и технологиите показаха своята гледна точка за това как да се подготвим за новите правила, които стават задължителни през май 2018г.

На семинара изнесоха лекции представители на Комисията за защита на лични данни, „Майкрософт България“, юридическа кантора DSP и Squalio – всички те обединени от темата за това какво е нужно да предприеме всяка фирма, за да покрие изискванията на новия регламент.

Семинара се състоя в Капитал Форт, бул. „Цариградско шосе“ 90, зала Ню Йорк , а програмата му мина в следния ред:
14:00-14:30 Регистрация
14:30-15:10 Изисквания на държавния регулатор пред администраторите на лични данни
Пламен Ангелов, директор „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” в Комисията за защита на личните данни
15:10-15:40 Съгласуване на бизнес и ИТ нуждите на фирмите с новия Регламент, наблюдение на сигурността и правните рискове. Как да контролираме стойността на софтуера и ИТ инфраструктурата с решенията за Управление на софтуерни активи(SAM) -на английски език.
Едгарс Озолниекс, мениджър Бизнес развитие, Squalio Group
15:40-16:00 Кафе пауза
16:00-16:40 Юридически принципи и основни изисквания на Общия регламент за защита на личните данни
Биляна Димитрова, специалист по европейско право в адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“
16:40-17:10 Защита на фирмените данни – технологични предизвикателства и решения
Симеон Лазаров, SAM & Compliance мениджър „Майкрософт България“

Повече информация за семинара можете да получите от уебсайта на GDPR в детайли.

социални мрежи