Николай Кръстев присъства на първата конференция на Amazon Web Services в България

AWS Julien Simon
Николай Кръстев и Жулиен Симон

Николай Кръстев посети първата Amazon Web Services конференция в България, която се проведе днес в Интер Експо Център, София. Лектор бе Жулиен Симон, технически евангелист в AWS, който притежава всичките седем сертификата на Amazon Web Services. Жулиен Симон има над 12 годишен опит в сферата на телекомуникациите и повече от 10 години е изпълнявал длъжността Технически директор във водещи технологични компании.

По време на конференцията той дискутира следните теми:
– Безжични приложения на AWS – бързо опресняване на AWS Lambda, Gateway API на Amazon и архитектури без сървър, както и демонстрации на няколко рамки за разработка (AWSSAM, Serverless или Chalice).

– Контейнери на AWS – преглед на контейнерните услуги, налични на AWS – Amazon Elastic Container Service (ECS), Amazon ECS за Kubernetes (EKS) и Amazon Fargate.

– Amazon AI за разработчици – как да добавите възможностите на AI към вашите приложения, използвайки сервизното семейство на Amazon AI и да създадете собствени модели с Amazon SageMaker.

Повече информация за конференцията можете да получите от уебсайта на организаторите Tech Huddle в частта за AWS Sofia 2018.

социални мрежи