Николай Кръстев присъства на събитие за Google Partners агенции

Google Patrners program

Николай Кръстев, управителя на агенция NT Websites, присъства на поредния семинар, организиран от екипа на Google Partners. Семинарът бе предназначен за собственици, акаунт мениджъри, мениджъри бизнес развитие и продажби в Google Partners агенции.

Обучението за Google Partners агенции бе на тема “Using Consumer Barometer to win and keep clients” и бе водено от Marianne Bähr (Google Sr. Agency Product Consultant, Austria). По време на обучението тя показа как Consumer Barometer може да помогне в подготвянето на търговски представяния (pitches) пред потенциални клиенти и изготвяне на успешни стратегии за нови и съществуващи клиенти.

Вижте основните теми, които бяха разгледани:

Consumer Barometer Deep Dive:

  • Major insights
  • Executive summary
  • What`s new
  • Synergies with other tools

Specific uses of Consumer Barometer:

  • Myth-busting
  • FAQs & Objection handling
  • Use-cases for specific verticals
  • Leveraging the ROPO effect

социални мрежи