Николай Кръстев на Next DiFi 2017 – Digital Finance, FinTech & Banking Innovation

next difi 2017

Управителят ни, г-н Николай Кръстев посети NEXT DIFI 2017 – еднодневната конференция, обхващаща сближаването на технологиите и финансовите услуги, които бързо променят начина, по който светът заема, купува и инвестира.

Темите включваха презентации за силата на оригиналното мислене, цифровото банкиране, социалните медии, появяващите се глобални банкови заплахи, киберсигурността и разработването на нови продукти и услуги.

Форумът за финансови иновации обедини лидери от бранша, политици, регулатори и експерти с хора, които искат да открият бъдещето на финансите и да помогнат на компанията им да разкрие тези нови възможности. Чрез презентации, панелни сесии и интервюта на място, висши ръководни кадри от местни и международни банки се присъединиха към лидери от други организации, за да дадат своите виждания относно това, което банките, застрахователните и пенсионните компании трябва да направят, за да останат в бизнеса.

Съnext difi 2017битието се състоя в една от конферентните зали на Софарма Бизнес Тауърс, в която над 100 гости от различни бизнес отрасли обмениха опит и знания.

Повече информация за конференцията можете да получите от официалния уеб сайт на NEXT DIFI 2017

социални мрежи