Николай Кръстев присъства на семинар в Софтуерния университет

Защо е важно да сме маркетингово позиционирани

Нашият управител, г-н Николай Кръстев за пореден път присъства на семинар в Софтуерния университет. Този път семинара се води от Станимир Андонов – доктор по маркетинг и преподавател във Висше училище по застраховане и финанси, а темата бе „Защо е важно да бъдем маркетингово позиционирани“.

Семинара беше полезен за присъстващите, , които искаха да развият своето чувство за маркетинг, да анализират конкурентите и потребителите си и да като цяло да правят бизнес по свой собствен начин. Важно е да се знае, че диференцирането и маркетинговото позициониране са в основата на съвременния маркетинг и брандинг!

Бяха разгледани теми и въпроси като:

 • Как да диференцираме себе си, своите продукти и брандове от тези на конкурентите си?
 • Какво е маркетингово позициониране?
 • Как да осъществим сами позиционно изследване? Изследване на възприятията и предпочитанията на потребителите.
 • Как да позиционираме компания, продукт или бранд?
 • Избиране на концепция и начини за позициониране.
 • Разработване на стратегия за позициониране.
 • Създаване на позиционно послание и позиционен слоган.
 • Основни стратегии за маркетингово позициониране, използвани в практиката на успешните компании.
 • Физическо или психологическо маркетингово позициониране?
 • Допълнителни стратегии и подходи за позициониране.
 • Стратегии за репозициониране.
 • Грешки на позиционирането и репозиционирането.

Повече информация за семинара можете да получите от уеб сайта на Софтуерния университет.

 

социални мрежи