Николай Кръстев изнесе лекции по Интернет безопасност в няколко столични училища

Николай Кръстев в 3-то у-ще
Николай Кръстев в 36-то у-ще

По покана на Столична община – район “Красно село” чрез Мартин Миланов от отдел “Просвета, Култура и Социални дейности” и със съдействието на „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, нашият управител, г-н Николай Кръстев изнесе лекции в няколко столични училища на тема „Интернет безопасност”.

Николай Кръстев в 132-ро у-ще
Николай Кръстев в 132-ро у-ще

Стотици деца от пети и шести клас в 34-то, 36-то, 132-ро и 142-ро училище разбраха какви опасности крие онлайн средата и как могат да се предпазят от тях. Основните теми, които бяха застъпени в рамките на един учебен час, бяха “Фейсбук безопасност”, “Колко важни са паролите и как да създаваме силни пароли”, “Какви опасности крият приложенията (апове) за смартфони”, “Как да действаме при онлайн тормоз” и други.

Николай Кръстев в 34-то у-ще
Николай Кръстев в 34-то у-ще

Интернет е източник на забавление за децата, но крие някои рискове, които е важно те да познават, за да могат да се предпазят от тях. Личната сигурност е от първостепенна важност и има основни правила, които всеки трябва да знае, особено децата.

Николай Кръстев в 142-ро у-ще
Николай Кръстев в 142-ро у-ще

Следващата седмица предстоят посещения в още няколко училища – 25-то, 51-во и 19-то, като има идея тепърва да се организират подобни срещи с ученици във възможно най-много училища в страната.

Мартин Миланов от Община Красно село
Мартин Миланов от Община Красно село

 

социални мрежи