Николай Кръстев присъства на събитие, организирано от гръцкия екип на Google

Google Talks Meeting

Маркетинговият екип на Google Гърция посети България за пръв път и сподели част от вижданията си затова как според тях компаниите трябва да се развиват и разширяват бизнеса си в силно конкурентния дигитален свят през 2018 г. Фокуса бе върху различните решения, предлагани от Google, които допълнително могат да увеличат обема на бизнеса и да увеличат възвръщаемостта на инвестицията в реклама.

Нашият управител, г-н Николай Кръстев присъства на всички лекции на представителите на Google Google Гърция, които изнесоха различни данни за онлайн потребителите в България – какво правят онлайн, какви са правилните рекламни решения на Google за бизнеса и как да се използват най-добре, за да може бизнеса да достигне до подходящите клиенти.

Google Talks MeetingЦелодневният семинар в Puzl CowOrKing се състоя от 4 сесии:
Сесия 1: Визията на Google – днес и утре в света на Google
Сесия 2: Данни за България
Сесия 3: Цифрово отпечатване – достигане до подходящите клиенти в подходящите моменти с рекламните решения на Google
Сесия 4: Измерването е ключът през 2018 година

Екипът на Google Гърция посвети втория ден (19 януари), за да проведе отделни индивидуални сесии с представителите на компании, които се интересуват от по-конкретни решения, съобразени с техния бизнес.

Повече инфортмация за събитието можете да намерите във Facebook страницата на Google Talks About How To Master The Digital Marketing World.

социални мрежи